Ý Nghĩa đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

1,604 Lượt xem

0   0


Ý Nghĩa đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và là một trong 7 vị Phật Dược Sư Giảng sư: HT. Thích Thanh Ân quý vị phật tử và bạn đọc gần xa có thể xem thêm thông tin về kiến thức đạo Phật tại website của chúng tôi http://www.chuaquansu.net

Xuất bản 3 years ago

Danh mục Video  /  Bài giảng

Xem thêm
Bình luận